สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม“สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

photo_006

โปรแกรมที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์

1.Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมทำ Artwork, Lay งานพิมพ์

2.Adobe Photoshop ตกแต่งภาพ, ขนาดความละเอียดของภาพขั้นต่ำ 300 dpi

3.Adobe Indesign เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดทำหนังสือ

 

การออกแบบ เป็นการแสดงรูปลักษณ์ภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ หรือ ผู้บริโภค เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญในการออกแบบคือการสร้างความประทับใจต่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

องค์ประกอบของการออกแบบ

1.ข้อมูลของสินค้า เช่น ส่วนประกอบ, เครื่องหมายการค้าประเภทต่าง ๆ, โลโก้, บาร์โค๊ด เป็นต้น

2.ชนิดของสินค้าที่ต้องออกแบบ เช่น กล่องกระดาษ, ถุงกระดาษ, ฉลากสินค้า ฯลฯ

3.ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบภาพ เช่น การให้สี, ลวดลาย, ตัวหนังสือ

4.ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

5.ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

การออกแบบ-01
ช่องทางการติดต่อ-19