สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

photo_014

1.Delivery ได้ชัวร์ บริการทั่วไทย

การจัดการส่งสินค้าที่มีจำนวนมากผ่านบริษัทขนส่ง

  • บริการจัดหาขนส่งให้ ฟรี
  • จัดส่งสินค้าพร้อมส่งภายใน 1 – 5 วันทำการ ภายหลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

                กรุงเทพฯ                : กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจัดส่งฟรี

                ต่างจังหวัด              : จัดส่งให้บริษัทขนส่งฟรี

การจัดส่งสินค้าที่มีจำนวนน้อย

  • ส่งทางไปรษณีย์/ส่งทาง Kerry Express / Flash Express
  • จัดส่งสินค้าภายใน 1 – 5 วันทำการ ภายหลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการจัดส่ง

ทางบริษัทฯ : มีการจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

2. ศูนย์บริการร้องเรียน

   โทร : 094-456-9746

ช่องทางการติดต่อ-19