สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

Photo_013

หนังสือ, สมุด, นิตยสาร, แคตตาล็อก, แมกกาซีน หลังการผลิตงานพิมพ์มีการเข้าเล่มหนังสือ (Binding) หลายวิธี อาทิ เช่น

  • การเข้าเล่มแบบไสกาว นิยมใช้งานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แคตตาล็อกสินค้า, Photo book จำนวนหน้าที่เหมาะแก่การไสกาว 30 – 150 หน้า ขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษ หรือความหนาของสันตั้งแต่ 0.5 มม.
  • การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา การนำกระดาษมาพับครึ่งแล้ววางซ้อนกัน ใช้เครื่องลวดเย็บตรงแนวพับ 2 – 3 ตัว แล้วแต่ความหนาของกระดาษ หนังสือ หรือ แคตตาล็อก นิยมใช้งานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท แคตตาล็อกสินค้า, เมนูอาหาร
  • การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง การเจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วง นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท เมนูอาหาร, แคตตาล็อกสินค้า
  • การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เหมาะสำหรับการเข้าเล่มหนังสือที่มีจำนวนหน้ามาก เช่น Dictionary, พจนานุกรม, สารานุกรม เป็นต้น เอากระดาษทั้งหมดมาแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ จากนั้นเอาเล่มย่อย ๆ ที่เย็บมา ร้อยรวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกที

โรงพิมพ์ของเรารับผลิตงานพิมพ์ทุกจำนวน

ลักษณะของการเย็บเล่ม หนังสือ – แคตตาล๊อก

ช่องทางการติดต่อ-19