สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

5 หมวด(แบบแยกหน้า)-05

การจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ หรือ การจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค คนกลาง (ผู้จัดจำหน่าย) หรือหน่วยงานขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างยอดขาย
1.การส่งเสริมการขายเป็นการให้สิ่งจูงใจพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อการ์ดขอบคุณ (extra incentive to buy) เช่น สมุดโน๊ต พวงคำศัพท์                        กระดาษฝอยกันกระแทก คูปอง ของแถม การชิงโชค การแลกซื้อ
2.การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือกระตุ้นฉลากแจ้งถ่ายวิดีโอ (acceleration tool) กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ                ซื้อจำนวนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจซื้อได้ในเวลาทันทีทันใด

ฉลากแจ้งถ่าย
กระดาษฝอยกันกระแทก
การ์ดขอบคุณ
พวงคำศัพท์
สมุดโน๊ต
ช่องทางการติดต่อ-19