สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

Photo_003
  • กล่องกระดาษ กระดาษที่นิยมใช้พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษที่นิยมใช้ 2 ประเภท กล่องแป้งหลังเทา 270 – 500 แกรม และมีลักษณะด้านหนึ่งขาวอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีเทา ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุน เช่นงานประเภท กล่องเคมีภัณฑ์, กล่องปุ๋ย, กล่องยาฆ่าแมลง เป็นต้น กระดาษการ์ดอาร์ต (1หน้า) 230 – 350 แกรม เหมาะสำหรับ กล่องเครื่องสำอาง, กล่องบรรจุอาหาร,กล่องครีม, กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, กล่องลิปสติก, กล่องใส่ขนม หรือกล่องประเภทอื่น ๆ
  • กล่องจั่วปัง หรือ กล่องกระดาษแข็ง ทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้ดูพรีเมี่ยม หรูหรา และโดดเด่น

ช่องทางการติดต่อ-19