สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

photo_003

กว่า 15 ปี ที่ บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านบริการงานพิมพ์ครบวงจร พร้อมด้วยทีมงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขั้นตอนและเงื่อนไขการสั่งงานพิมพ์

1.ประเมินราคา

2.เก็บค่ามัดจำ 50 %

3.ออกแบบฟรี (กรณีลง Order เท่านั้น) งดให้ File งาน

4.ส่งตัวอย่างที่ออกแบบพร้อม Mock Up

5.แนบตัวอย่าง กระดาษจริง งานเคลือบจริง ของลูกค้าท่านอื่น (กรณีลูกค้าต้องการเทียบ Spec งาน)

หน้าที่ของลูกค้า (ขั้นตอนนี้สามารถแก้แบบได้) ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

1.เช็ค Art Work อย่างละเอียด (เช่น ข้อความ, ขนาดงานจริง, รูปภาพ หรือทุกๆส่วน)

 

ตัวอย่างงานก่อนผลิต (Mock Up) ของแต่ละเครื่อง

2.ช่องทางการ Confirm เพื่อสั่งผลิต

E-mail : printing@songkiat.co.th หรือ Id Line : @songkiat

หลังจากตกลงผลิตแล้วไม่สามารถแก้ไข Art Work ได้

(กรณีแก้จำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายตามจริง)

กรณี : ต้องการปรูฟงานพิมพ์งานเคลือบ เช่น เคลือบ UV, เคลือบพลาสติกด้าน(PVCด้าน),เคลือบพลาสติกเงา(PVCเงา), PVCด้าน+Spot UV

ช่องทางการติดต่อ-19