สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

สินค้าพร้อมส่ง

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

LINE_Icon_Songkan

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

Photo_021

กระดาษฟู้ดเกรด (Food grade) สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีใบรับรอง FDA : Food and Drug Administration กระดาษ Food grade เป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เข้มงวดในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น “กระดาษฟู้ดเกรด” จึงสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และตัวเนื้อกระดาษผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ โดยไม่ใช้สารฟอกขาว หรือสารเรืองแสง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร ซึ่งทำให้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจพร้อมส่งต่อความห่วงใยในสุขภาพไปยังผู้บริโภค ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับธุรกิจของคุณ

Contact Us

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด
287 หมู่ 12 ซ.เพชรเกษม 118 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Email : printing@songkiat.co.th
T.02-420-2978-9,02-420-2623
F.02-420-3623 M.095-159-2462
M.095-949-4235 M.082-362-8978
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.00-17.30 น.