สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

5 หมวด(แบบแยกหน้า)-03

การเลือกใช้ป้ายติดหัวถุงกิ๊ฟช็อปให้เหมาะสมกับขนาดของถุงแก้ว (OPP) มีขนาดดังนี้ 1.5×2.5 นิ้ว, 2×3 นิ้ว, 2.5×3.5 นิ้ว, 3×4 นิ้ว, 3.5×5 นิ้ว, 4×6 นิ้ว, 4.5×7 นิ้ว , 5×6 นิ้ว, 6×8 นิ้ว,6×9 นิ้ว, 7×11 นิ้ว, 8×12 นิ้ว โดยวัดจากความกว้างของป้ายติดหัวถุงกิ็ฟช็อป จากซ้ายไปขวา

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ-19