สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

แอดไลน์-01

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

5 หมวด(แบบแยกหน้า)-01

กระดาษฟู้ดเกรด (Food grade) สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีใบรับรอง FDA : Food and Drug Administration กระดาษ Food grade เป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เข้มงวดในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น “กระดาษฟู้ดเกรด” จึงสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และตัวเนื้อกระดาษผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ โดยไม่ใช้สารฟอกขาว หรือสารเรืองแสง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร ซึ่งทำให้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจพร้อมส่งต่อความห่วงใยในสุขภาพไปยังผู้บริโภค ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับธุรกิจของคุณ

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ-19