สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

photo_010

เทคนิคหลังการพิมพ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์

Photo_001

ปั๊มเค (FOILING)

ปั้มฟลอยด์ หรือนิยมเรียกว่า “การปั๊มเค” เป็นลักษณะการใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนจากเครื่องทำให้ฟลอยด์ละลายพลาสติกไปยังสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ เครื่องประเภทนี้ จึงเรียกอีกอย่างว่า “Hot Stamp” การปั๊มเค เป็นการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์เช่น งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์,แคตตาล็อก, ฉลากสินค้า หรือสิ่งที่ต้องการ ซึ่งฟลอยด์ หรือ เค มีหลากสี เช่น สีทอง, สีเงิน,สีเขียว, สีม่วง, สีชมพู และสีอื่น ๆ

ปั๊มนูน (EMBOSSING)

เป็นการปั๊มกระดาษโดยการกดทับของบล็อคปั๊มซึ่งทำให้กระดาษมีผิวสัมผัส ที่นูนขึ้นได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับเป็นการเพิ่ม ความสวยงาม โดยให้กระดาษดูมี “มิติ” มากขึ้น

ปั๊มจม (DEBOSSING)

เป็นการ สร้างลวดลาย บนงานพิมพ์การกดทับกระดาษให้ลึกลงไปให้ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่กดทับ เป็นการทำให้บางส่วนของงานพิมพ์มี ลักษณะจมลง กว่าปกติเพื่อเน้นบริเวณนั้นๆให้สวยงามและดูมี “มิติ”มากขึ้น เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์,ถุงกระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ

ปั๊มไดคัท (DI-CUT)

เป็นการขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ ขาดเป็นรูปร่างและ ขนาดที่ต้องการ ตามแบบมีดไดคัท หรือ บล๊อคปั๊มไดคัทการตัดเป็นไดคัทตามกล่องบรรจุภัณฑ์, ถุงกระดาษ

Photo_002
ช่องทางการติดต่อ-19