สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

Photo_017
  • โบรชัวร์ เป็นสื่อโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ เน้น Artwork สวย ๆ ให้ดูเด่ดสะดุดตาผู้อ่าน ส่วนใหญ่ โบรชัวร์จะใช้ขนาดกระดาษ A5 หรือ A4
  • แผ่นพับ เหมาะกับการให้ข้อมูล ที่มีเนื้อหา – รูปภาพประกอบเยอะ โดยส่วนใหญ่ขนาดกระดาษมักจะใช้ A4 2 พับ 3 ตอน , A4 1 พับ 2 ตอน หรือ A3 1 พับ 2 ตอน
  • โปสการ์ด นิยมทำเป็นขนาดเล็ก 4 x 6 นิ้ว ใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 2หน้า 210 – 250 แกรม หรือ กระดาษการ์ดอาร์ต 1หน้า 210 – 250 แกรม

ช่องทางการติดต่อ-19